Amdanom ni

Ysgol gynradd 4-11 oed sydd wedi ei lleoli ym mhentref Llannon yw Ysgol Llannon. Lleolir tua hanner ffordd rhwng trefi Aberystwyth ac Aberaeron ac fe’i cynhelir gan awdurdod lleol Sir Ceredigion. Cymraeg yw prif gyfrwng iaith yr ysgol ac anelir at sicrhau bod y disgyblion yn gwbl ddwyieithog erbyn iddyn nhw drosglwyddo i’r ysgol uwchradd.

Ein Bwriad

Ein Gweledigaeth

I fod yn ysgol ragorol sy’n cynorthwyo pob plentyn; eu galluogi a’u hysbrydoli i fod yn ddysgwyr annibynnol, gydol oes.

Ein GwerthoeddTaith maes yn y coed
Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon • Stryd yr Ysgol, Llannon, Ceredigion SY23 5HX
E-bost: prif@llannon.ceredigion.sch.uk • Ffôn: 01970 202 478