Amdanom ni

Ysgol gynradd 4-11 oed sydd wedi ei lleoli ym mhentref Llannon yw Ysgol Llannon. Lleolir tua hanner ffordd rhwng trefi Aberystwyth ac Aberaeron ac fe’i cynhelir gan awdurdod lleol Sir Ceredigion. Cymraeg yw prif gyfrwng iaith yr ysgol ac anelir at sicrhau bod y disgyblion yn gwbl ddwyieithog erbyn iddyn nhw drosglwyddo i’r ysgol uwchradd.

Ein Bwriad

Ein Gweledigaeth

Rydym yn falch iawn o rannu ein pwrpas strategol a’n dyheadau ar gyfer pob disgybl. Mae ein gweledigaeth wedi’i creu mewn partneriaeth, wedi ei lywio gan ein cymuned ac yn eiddo i’n plant, staff, llywodraethwyr a rhieni. Buom yn ymgysylltu ac yn ymgynghori â’r disgyblion, rhieni, rhandeilliaid a’r gymdeithas ehangach er mwyn sicrhau llais i bawb. Mae’r ysgol yn gymuned ddiogel sy’n gefnogol o ddisgyblion, staff, llywodraethwyr a rhieni. Mae pob unigolyn yn cael ei werthfawrogi ac yn ymdrechu i gyrraedd ei lawn botensial mewn diwylliant o ysbrydoliaeth lle mae llwyddiant yn cael ei ddathlu. Mae ysgol Llannon yn credu’n gryf mai disgyblion dylai fod wrth wraidd y broses addysgu a dysgu ac y dylai disgyblion berchnogi eu hysgol a gwneud dewisiadau gwybodus yn gyson ynglŷn â beth a sut maent yn ei ddysgu ac felly mae gwreiddio’r 12 egwyddor addysgeg isod i gyflawni’r weledigaeth yn hanfodol.

Ein GwerthoeddTaith maes ar draeth Llanon
Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon • Stryd yr Ysgol, Llannon, Ceredigion SY23 5HX
E-bost: prif@llannon.ceredigion.sch.uk • Ffôn: 01974 202 478