Ein Prosbectws

Prosbectws Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon yw ein canllaw cynhwysfawr i'n Hysgol ac mae ar gael i'w lawrlwytho fel dogfennau PDF Saesneg a Chymraeg ar wahân.


botwm lawrlwytho prosbectws cymraeg

botwm lawrlwytho prosbectws saesneg

Bydd Prosbectws Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon yn cael ei ddiweddaru pan fydd angen gwybodaeth newydd.


Bechgyn yn chwarae amser egwyl
Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon • Stryd yr Ysgol, Llannon, Ceredigion SY23 5HX
E-bost: prif@llannon.ceredigion.sch.uk • Ffôn: 01970 202 478