Ein Prosbectws

Prosbectws Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon yw ein canllaw cynhwysfawr i'n Hysgol ac mae ar gael i'w lawrlwytho fel dogfennau PDF Saesneg a Chymraeg ar wahân.


botwm lawrlwytho prosbectws cymraeg

botwm lawrlwytho prosbectws saesneg

Bydd Prosbectws Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon yn cael ei ddiweddaru pan fydd angen gwybodaeth newydd.


Darllen a thaith maes ysgol
Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon • Stryd yr Ysgol, Llannon, Ceredigion SY23 5HX
E-bost: prif@llannon.ceredigion.sch.uk • Ffôn: 01974 202 478